Digital tvilling tilfører ekstra værdi og øget effektivitet 

Digital tvillingteknologien er ved at transformere produktionsindustrien, og måden hvorpå man samarbejder i virksomhederne. I denne artikel vil vi dykke ned i konceptet bag digital tvilling og udforske dets anvendelser og fordele i produktionsvirksomheder. Vi har fået civilingeniør og tidligere NGIN Konsulent, Simon Rye Markvart, til at forklare teknologien og give os indsigter område.

Hvad er digital tvilling?

Men hvad er digital tvilling egentlig, og hvad kan det bruges til i produktionsvirksomheder? Den digitale tvilling kan defineres som en virtuel eller digital efterligning af en fysisk genstand, et system, en proces eller en enhed, der eksisterer i den “virkelige” verden (Cegal, 2023). Den digitale tvilling anvender information og data fra virkeligheden, og med dette skabes der en afspejling af den fysiske genstand i realtid. Det afgørende for digital tvilling-teknologien er forbindelsen til det fysiske modstykke, der åbner op for:  

  • Analyser  
  • Simuleringer  
  • Overvågning af genstandens adfærd i den virtuelle ramme 

Dette muliggør en mere dybtgående indsigt i, hvordan den fysiske enhed opererer samt dens respons under varierende påvirkninger og forhold. 

Det er en bredt dækkende teknologi, der kan være kompleks, og som Simon udtaler: “Det er også stadigvæk lidt flyvsk, og jeg tror, at der er mange, som misforstår omfanget af at skulle lave en digital tvilling af en maskine.” Den digitale tvilling gennemgår tre omfattende stadier inden den tages ud i den “virkelige” verden.

Første stadie er ren animation, altså simulering af maskinen ved brug af “dummy”-kode. Animeringen er især velegnet til at kigge på, om noget vil kollidere i maskinen. Altså vil det digitale tvillingteam kunne fortælle mekanik teamet, at den måde maskinens forløb er beskrevet på, vil føre til, at robotten vil kollidere med maskinens arbejde. Med brug af den digitale tvilling er dette undgået, da kollisionen kun sker virtuelt. Det er med til at spare både tid og penge.  

I andet stadie begynder man at koble maskinen på den skrevne kode, som softwareteamet har produceret. Med digital tvilling kan man hive maskinen ud af simuleringen, og derfra kan man koble de forskellige servoakser på og få det til at samarbejde med PLC´en. I dette stadie bliver store dele af den digitale tvilling til, da akserne i robotten begynder at bevæge sig og koden i PLC´en bliver afviklet. Altså man kan opleve det hele afspillet i virtuelle celler.  

Derfra når man til stadie tre. I dette stadie tilkobles produkter på linjen i den virtuelle model, og man giver feedback til maskinen, hvilket i sidste ende skaber en fuld digital tvilling, der kan køre efter kvalitetsbrud.  

Det lyder måske som en hurtig opgave, men i virkeligheden er det en tidskrævende proces at lave disse modeller, da man i princippet skaber en hel maskine. Man skal definere alle de forskellige motorer, der er, og alle hændelser, der skal finde sted og meget mere. I sidste ende sker der en omstrukturering af tid, da man flytter tid fra arbejdet med fysisk at køre maskinen ind, til at kunne gøre det virtuelt.  

Hvilke fordele er der ved brug af digital tvilling?

Digital tvilling-teknologien er en metode til at forbedre processer, reducere risici og øge samarbejde, hvilket er afgørende for virksomheder, der stræber efter innovation og effektivitet. Fordelene ved brug af digital tvilling er mange, herunder har vi oplistet nogle af dem: 

  • Stærk metode i salgsstrategier: Som projektleder kan det være en fordel at vise visuelt, hvad det konkret er man går og arbejder på, eller gerne vil arbejde på, til resten af virksomheden. Projektet eksisterer ikke kun på skrift, i stedet er det koblet op på et visuelt udtryk, der for de fleste mennesker, kan være nemmere at forholde sig til. Det visuelle udtryk kan være nyttigt i både ekstern og interne salgssituationer (Teknologisk Institut, 2020). 

  • Medarbejdere fra forskellige teams kan arbejde simultant: En anden fordel er, at forskellige teams i virksomheden kan arbejde på det samme projekt simultant. Man er ikke længere lige så afhængig af projektets fysiske tilstedeværelse, og hvor mange medarbejdere, der kan afprøve og teste på den samme maskine på én gang. Og derfor er ventetiden mellem de forskellige teams ikke længere en faktor.   

  • Test af processer foregår virtuelt: Det er også en fordel, at man kan afprøve og teste ting i en virtuel verden, før man laver ændringerne i den rigtige enhed. Det betyder, at man mindsker risikoen for fejl og sparer penge. Samtidig kan man optimere produktionsprocessen, øge effektiviteten og gøre produktet eller systemet endnu bedre! 

Den digitale tvilling er en teknologi i forsat udvikling og især dens anvendelsesområder forventes at ekspanderer til nye industrier og sektorer, da teknologiens potentiale stadig er et område der forskes i.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man går fra studerende og juniorkonsulent til digital tvilling specialist, så læs mere her: https://ngin.dk/cases/fra-konsulent-til-digital-tvilling-specialist/

Kilder

https://www.cegal.com/da/ordbog/digital-tvilling

https://www.teknologisk.dk/ydelser/digitale-tvillinger-tager-beslutninger-for-produktionsvirksomheder/42656

Opdag mere

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/idas-podcast/techtopia/techtopia-episoder-2022/techtopia-250-hvad-er-en-digital-tvilling